Algemeen

Schooltijden


Pc Hooftlaan groep 1 en 2Pc Hooftlaan groep 3 t/m 8
Maandag
8.30 - 14.558.30 - 15.00
Dinsdag8.30 - 14.55 8.30 - 15.00
Woensdag8.30 - 12.10 8.30 - 12.15
Donderdag8.30 - 14.55 8.30 - 15.00
Vrijdag8.30 - 14.55 8.30 - 15.00

De Groepen Geel en Blauw worden op het kleuterplein opgehaald. De kinderen uit groep 3 en 3/4 worden bij de hoofdingang opgehaald. Groep Rood wordt op gehaald aan de rechterzijde van het schoolgebouw aan P.C. Hooftlaan.  De groepen 4 tot en met 8 gaan aan uit via de uitgang aan het Bodouxplein. 

Schoolvakanties & vrije dagen

VakantieTot en met
Herfstvakantie16 t/m 24 oktober 2021
Kerstvakantie25 december 2021 t/m 9 januari 2022
Voorjaarsvakantie26 februari  t/m 6 maart 2022
Meivakantie23 april t/m 8 mei 2022

Zomervakantie

9 juli t/m 21 augustus 2022

Studiedagen

Vrijdag 15 oktober 2021

Dinsdag 15 februari 2022
Woensdag 6 april 2022

Vrije middagen en dagen

Maandag 

4 oktober 2021 Leidens ontzet
Vrijdag3 december 2021
Vanaf 12.00 uur
Vrijdag
Goede vrijdag
15 april 2022
Maandag
Tweede Paasdag
18 april 2022
Donderdag en vrijdag
Hemelvaart
26 en 27  mei 2022
Maandag

Tweede pinksterdag

6 juni 2022

Donderdag 7 juli

Slotspektakel
kinderen 13.00 uur op school
Vrijdag
Start zomervakantie
8 juli 2022

Schoolfotograaf

Jaarlijks (rond mei/juni) komt de schoolfotograaf langs voor groepsfoto’s, individuele foto’s en familiefoto’s. Dit valt ook onder schooltijd, waardoor een deel van het lesrooster komt te vervallen.

Klassenouders

Per klas wordt een ouder gevraagd voor het lopende schooljaar klassenouder te zijn. Zijn of haar taak is het coördineren van de hand- en spandiensten van de ouders voor die klas. Klassenouders zijn de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de klas bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie) van activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest, een excursie, luizencontrole, lustrumactiviteiten of de verjaardag van de groepsleerkracht zijn. De klassenouder neemt de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen. De klassenouder benadert andere ouders uit de klas om te helpen bij activiteiten, mailt belangrijke zaken door, deelt ouders in die zich hebben opgegeven, enzovoort. 

Het emailadres van de ouderraad is ouderraad@eersteleidseschool.nl.

Ouderraad

De E.L.S. ouderraad bestaat ook dit jaar weer uit enthousiaste ouders die betrokken zijn bij diverse activiteiten. Dit jaar is er onderscheid gemaakt in de rol als klassenouder en lid van de ouderraad. Hierbij zijn per klas 2 ouders betrokken, 1 klassenouder en 1 lid van de ouderraad. De klassenouder organiseert de activiteiten, samen met de leerkracht in de klas en de ouderraad neemt alle klas overschrijdende activiteiten voor haar rekening. Ondanks deze verdeling hebben de ouderraad en de klassenouders nauw contact met elkaar. Iedereen is welkom bij het ouderraad overleg dat één keer maand op school plaatsvindt. De klassenouders worden op de hoogte gebracht dmv van de ouderraadnotulen en de ouders zien elkaar bij activiteiten op school. Door de actieve betrokkenheid door ouders, de positieve invloed op kinderen en het contact met de leerkrachten is de ouderraad van toegevoegde waarde voor de E.L.S. Daarnaast mag de gezelligheid niet ontbreken om te melden. De ouderraad zet zich in om de school in Sint en Kerst sfeer te dompelen, ook het slotspektakel is een activiteit waar de ouderraad zich graag voor inzet. De ouderraad staat voor ondersteuning, betrokkenheid en sfeerbepalend. 

Iedere ouder van de E.L.S. is van harte welkom om het ouderraadoverleg bij te wonen, zo ook aanvullingen en ideeën te melden. De functie van Voorzitter van de ouderraad is op dit moment niet ingevuld, het emailadres van de ouderraad is ouderraad@eersteleidseschool.nl.