Algemeen

Schooltijden


Pc Hooftlaan groep 1 en 2Pc Hooftlaan groep 3 t/m 8
Maandag
8.30 - 14.558.30 - 15.00
Dinsdag8.30 - 14.55 8.30 - 15.00
Woensdag8.30 - 12.10 8.30 - 12.15
Donderdag8.30 - 14.55 8.30 - 15.00
Vrijdag8.30 - 14.55 8.30 - 15.00

De Groepen Geel en Blauw worden op het kleuterplein opgehaald. De kinderen uit groep 3 en 3/4 worden bij de hoofdingang opgehaald. Groep Rood wordt op het kleine plein en gaan via de zij ingang naar binnen en Groep Groen wordt aan de rechter terzijde van het schoolgebouw aan P.C. Hooftlaan opgehaald.  De groepen 4 tot en met 8 gaan aan uit via de uitgang aan het Bodouxplein. 

Schoolvakanties & vrije dagen

VakantieTot en met
Herfstvakantie24 t/m 28 oktober 2022
Kerstvakantie24 december 2022 t/m 8 januari 2023
Voorjaarsvakantie25 februari  t/m 5 maart 2023
Meivakantie24 april t/m 7 mei 2023

Zomervakantie

8 juli t/m 20 augustus 2023

Studiedagen

Dinsdag 13 september 2022

Maandag 31 oktober 2022
Vrijdag 13 januari 2023
Donderdag 6 april 2023

Vrije middagen en dagen

Maandag 

3 oktober 2022 Leidens ontzet
Vrijdag23 december 2022
Vanaf 12.00 uur
Vrijdag
Goede vrijdag
 7 april 2023
Maandag
Tweede Paasdag
10 april 2023
Donderdag en vrijdag
Hemelvaart
18 en 19  mei 2023
Maandag

Tweede pinksterdag

29 mei 2023

Donderdag 6 juli

Slotspektakel


kinderen 13.00 uur op school
Vrijdag
Start zomervakantie
7 juli 2023

12.00 

Schoolfotograaf

Jaarlijks (rond mei/juni) komt de schoolfotograaf langs voor groepsfoto’s, individuele foto’s en familiefoto’s. Dit valt ook onder schooltijd, waardoor een deel van het lesrooster komt te vervallen.

Klassenouders

Per klas wordt een ouder gevraagd voor het lopende schooljaar klassenouder te zijn. Zijn of haar taak is het coördineren van de hand- en spandiensten van de ouders voor die klas. Klassenouders zijn de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de klas bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie) van activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest, een excursie, luizencontrole, lustrumactiviteiten of de verjaardag van de groepsleerkracht zijn. De klassenouder neemt de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen. De klassenouder benadert andere ouders uit de klas om te helpen bij activiteiten, mailt belangrijke zaken door, deelt ouders in die zich hebben opgegeven, enzovoort. 

Het emailadres van de ouderraad is ouderraad@eersteleidseschool.nl.

Ouderraad

De E.L.S. ouderraad bestaat ook dit jaar weer uit enthousiaste ouders die betrokken zijn bij diverse activiteiten. Dit jaar is er onderscheid gemaakt in de rol als klassenouder en lid van de ouderraad. Hierbij zijn per klas 2 ouders betrokken, 1 klassenouder en 1 lid van de ouderraad. De klassenouder organiseert de activiteiten, samen met de leerkracht in de klas en de ouderraad neemt alle klas overschrijdende activiteiten voor haar rekening. Ondanks deze verdeling hebben de ouderraad en de klassenouders nauw contact met elkaar. Iedereen is welkom bij het ouderraad overleg dat één keer maand op school plaatsvindt. De klassenouders worden op de hoogte gebracht dmv van de ouderraadnotulen en de ouders zien elkaar bij activiteiten op school. Door de actieve betrokkenheid door ouders, de positieve invloed op kinderen en het contact met de leerkrachten is de ouderraad van toegevoegde waarde voor de E.L.S. Daarnaast mag de gezelligheid niet ontbreken om te melden. De ouderraad zet zich in om de school in Sint en Kerst sfeer te dompelen, ook het slotspektakel is een activiteit waar de ouderraad zich graag voor inzet. De ouderraad staat voor ondersteuning, betrokkenheid en sfeerbepalend. 

Iedere ouder van de E.L.S. is van harte welkom om het ouderraadoverleg bij te wonen, zo ook aanvullingen en ideeën te melden. Voor contact kunt het volgende e-mailadres gebruiken; ouderraad@eersteleidseschool.nl.