Algemeen

Schooltijden

Pc Hooftlaan groep 1 en 2Pc Hooftlaan groep 3 t/m 8
Maandag8.30 - 14.558.30 - 15.00
Dinsdag8.30 - 14.558.30 - 15.00
Woensdag8.30 - 12.108.30 - 12.15
Donderdag8.30 - 14.558.30 - 15.00
Vrijdag8.30 - 14.558.30 - 15.00

De Groepen Geel en Blauw worden op het kleuterplein opgehaald. De kinderen uit groep 3 en 3/4 worden bij de hoofdingang opgehaald. Groep Rood en Groen worden aan de rechterzijde van het schoolgebouw aan P.C. Hooftlaan opgehaald.  De groepen 4 tot en met 8 gaan aan uit via de uitgang aan het Bodouxplein. 

Schoolvakanties & vrije dagen

VakantieTot en met
Herfstvakantie

14 t/m 22 oktober 2023

Kerstvakantie

23 december 2023 t/m 7 januari 2024

Voorjaarsvakantie

17 t/m 25 februari 2024

Meivakantie

27 april t/m 12 mei 2024

Zomervakantie

12 juli t/m 25 augustus 2024
Studiedagen

Dinsdag 12 september 2023

Maandag 23 oktober 2023

Vrijdag 8 december 2023

Donderdag 7 maart 2024
Donderdag 28 maart 2024

Dinsdag 21 mei 2024

Vrijdag 14 juni 2024

Vrije middagen en dagen

Dinsdag 

3 oktober 2023 Leidens ontzet

Dinsdag

5 december 2023
Vanaf 12.00 uur
Vrijdag

22 december 2023
Vanaf 12 uur uur

Vrijdag
goede vrijdag

29 maart 2024

Maandag
Tweede paasdag

 1 april 2024

Maandag

Tweede pinksterdag

 20 mei 2024
Donderdag

Slotspektakel

11 juli 2024
Ochtend tot 13.00
Vrijdag12 juli 2024

Schoolfotograaf

Jaarlijks (rond mei/juni) komt de schoolfotograaf langs voor groepsfoto’s, individuele foto’s en familiefoto’s. Dit valt ook onder schooltijd, waardoor een deel van het lesrooster komt te vervallen.

Klassenouders

Per klas wordt een ouder gevraagd voor het lopende schooljaar klassenouder te zijn. Zijn of haar taak is het coördineren van de hand- en spandiensten van de ouders voor die klas. Klassenouders zijn de schakel tussen de groepsleerkracht en de ouders/verzorgers van de leerlingen uit de klas bij zaken van organisatorische aard. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie) van activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. Dat kan bijvoorbeeld het sinterklaasfeest, het kerstfeest, een excursie, luizencontrole, lustrumactiviteiten of de verjaardag van de groepsleerkracht zijn. De klassenouder neemt de groepsleerkracht het organisatorische werk uit handen. De klassenouder benadert andere ouders uit de klas om te helpen bij activiteiten, mailt belangrijke zaken door, deelt ouders in die zich hebben opgegeven, enzovoort. 

Het emailadres van de ouderraad is ouderraad@eersteleidseschool.nl.

Ouderraad

De E.L.S. ouderraad bestaat ook dit jaar weer uit enthousiaste ouders die betrokken zijn bij diverse activiteiten. Dit jaar is er onderscheid gemaakt in de rol als klassenouder en lid van de ouderraad. Hierbij zijn per klas twee ouders betrokken, één klassenouder en één lid van de ouderraad. De klassenouder organiseert de activiteiten, samen met de leerkracht in de klas en de ouderraad neemt alle klas overschrijdende activiteiten voor zijn rekening. Ondanks deze verdeling hebben de ouderraad en de klassenouders nauw contact met elkaar. Iedereen is welkom bij het ouderraad overleg dat één keer maand op school plaatsvindt. De klassenouders worden op de hoogte gebracht dmv van de ouderraadnotulen en de ouders zien elkaar bij activiteiten op school. Door de actieve betrokkenheid door ouders, de positieve invloed op kinderen en het contact met de leerkrachten is de ouderraad van toegevoegde waarde voor de E.L.S. Daarnaast mag de gezelligheid niet ontbreken om te melden. De ouderraad zet zich in om de school in Sint en Kerst sfeer te dompelen, ook het slotspektakel is een activiteit waar de ouderraad zich graag voor inzet. De ouderraad staat voor ondersteuning, betrokkenheid en sfeerbepalend. 

Iedere ouder van de E.L.S. is van harte welkom om het ouderraadoverleg bij te wonen, zo ook aanvullingen en ideeën te melden. Voor contact kunt het volgende e-mailadres gebruiken; ouderraad@eersteleidseschool.nl.