Alles over Eerste Leidse School

In deze schoolwiki vindt u alle informatie voor ouders en leerlingen.

De Eerste Leidse Schoolvereniging:  100 jaar voor elkaar!

Deze schoolgids is een bron van informatie voor ouders die zich oriënteren op een passende school voor hun kind en voor ouders van leerlingen die al bij ons op school zitten. Wij vinden het belangrijk dat de leerlingen later terug kunnen kijken op een fijne basisschooltijd. Wij doen er veel aan om dat voor elkaar te krijgen. We scheppen een veilige omgeving en vinden een goede sfeer in de klassen heel belangrijk. Behalve aan cognitieve vakken besteden we veel aandacht aan kunst, cultuur, sociaal-emotionele vorming en sport.

De Eerste Leidse Schoolvereniging (E.L.S.) is een basisschool voor bijzonder neutraal onderwijs, wat betekent dat de school geen binding heeft met een bepaalde godsdienstige, levens- of maatschappijbeschouwelijke richting. De E.L.S. is in haar 100 jarig bestaan, met veel aandacht voor de ontwikkeling van het individuele kind, nooit afgeweken van het geven van klassikaal onderwijs. In dit onderwijs is het goed leren lezen, schrijven en rekenen altijd een solide basis gebleven en ook gebleken. Zeker in de huidige tijd blijkt dat ouders juist weer op zoekgaan naar scholen waar het goed leren van elementaire basiskennis één van de prioriteiten is. 

Daarnaast is de E.L.S. een moderne school met moderne leermiddelen waar de leerkrachten met veel enthousiasme werken volgens de laatste pedagogische- en didactische inzichten. Voor leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong hebben wij een gerichte werkwijze, voor leerlingen die wat extra ondersteuning kunnen gebruiken, bieden wij remedial teaching. Na schooltijd kunnen leerlingen facultatief deelnemen aan typeles, schaken, mindfulness en theater.

Heeft u na het lezen van deze schoolgids nog vragen of wilt u een rondleiding door de school? U kunt altijd bellen voor het maken van een afspraak (tel. 071-5765266) of een mail sturen naar administratie@eersteleidseschool.nl.

Namens bestuur en team van de E.L.S.

Ed Bossong
Directeur E.L.S.